OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie wydzierżawienia hali sportowej położonej we Włoszakowicach i wynajmu kompleksu boisk „Orlik” położonych w Krzycku Wielkim, w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 90/2017 w sprawie wydzierżawienia hali sportowej położonej we Włoszakowicach i wynajmu kompleksu boisk „Orlik” położonych w Krzycku Wielkim, w trybie bezprzetargowym.

Numer dokumentu: 90
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE Nr 90/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 20 listopada 2017r.

w sprawie wydzierżawienia hali sportowej położonej we Włoszakowicach i wynajmu kompleksu boisk „Orlik” położonych w Krzycku Wielkim, w trybie bezprzetargowym.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity 2016 poz. 2147 ze zmianami), Uchwały Nr XXXII/293/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy; Uchwały Nr XXXII/292/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie hali sportowej o powierzchni 1976,09 m², położonych na działkach nr 130/3, 132/7 we Włoszakowicach, na okres do trzech lat, Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wyrażam zgodę na wynajem kompleksu boisk „Orlik” o powierzchni 3090,93 m², położonych na działce nr 435/10 w Krzycku Wielkim na okres do trzech lat, Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 i § 2 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz odpowiednio na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Krzycko Wielkie i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06