OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 91/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

Numer dokumentu: 91
Rok: 2017

Zarządzenie Nr 91/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 28.11.2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w 2018 roku.


Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1817 ze zmianami) oraz uchwały Nr XXXII/289/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Włoszakowice
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Postanawiam ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży działającej
w dziedzinie kultury na terenie gminy Włoszakowice.
2. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej, według formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
w terminie do 10 grudnia 2017 roku. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

§ 3

Po ogłoszeniu wyników konkursu, w terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, oferenci (organizacje, którym przyznano dotację) zobowiązani są złożyć oświadczenie wraz z aktualizacją harmonogramu działań i aktualizacją kosztorysu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy we Włoszakowicach oraz na stronie internetowej www.wloszakowice.pl.Wójt
(-) Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Wiązania
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-11-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-11-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06