OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr XXXIII/297/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”.

Uchwała nr XXXIII/297/2017 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”.

Numer uchwały: 297
Numer sesji: XXXIII
Rok: 2017

Obwieszczenie opublikowane w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8547 z dnia 15 grudnia 2017 r.

 

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/297/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., Poz. 1523) Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1

Ogłasza się, w drodze obwieszcznia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, tekst jednolity uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 lipca 2016 r., Poz. 4554), zmienionej uchwałą Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w
sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 sierpnia 2016 r., Poz. 4940).

§ 2

Obwieszczenie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórZałącznik do Uchwały
nr XXXIII/297/2017
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 11 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE NR 1/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
Z DNIA 11 grudnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice”.

Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., Poz. 1523) Rada Gminy Włoszakowice

ogłasza

tekst jednolity uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 12 lipca 2016 r., Poz. 4554), zmienionej uchwałą Nr XVIII/154/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem, gazem lub biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 3 sierpnia 2016 r., Poz. 4940), zgodnie z załącznikiem do niniejszego obwieszczenia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-12-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06