OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 100/2017 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Numer dokumentu: 100
Rok: 2017


Zarządzenie Nr 100/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 15 grudnia 2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz.1875) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) zarządzam, co następuje:
§ 1
Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela kontraktowego Pani Magdaleny Kośmider ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1) Pan Marek Wodawski – przewodniczący – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2) Pan Mirosław Andrzej Grzelczyk – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Pan Józef Sajbura – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim,
4) Pani Jolanta Urszula Walczak – ekspert z listy ekspertów Ministra Edukacji Narodowej,
5) Pan Piotr Leśniewski – ekspert z listy ekspertów Ministra Edukacji Narodowej.
§ 2
Posiedzenie komisji odbędzie się w Urzędzie Gminy Włoszakowice w dniu 21 grudnia 2017 r.
§ 3
Komisja Egzaminacyjna zostaje rozwiązana po podpisaniu protokołu i przekazaniu dokumentacji do organu prowadzącego.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Włoszakowice
Stanisław WaligóraInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06