OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 101/2017 w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok

Numer dokumentu: 101
Rok: 2017

ZARZĄDZENIE NR 101/2017
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 19 grudnia 2017
w sprawie: zmiany budżetu na 2017 rok.Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2017 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o kwotę 25.000 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 25.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 25.000,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.679.792,80 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 43.552.993,84 złote, w tym dochodów bieżących 40.210.144,80 złotych i dochodów majątkowych 3.342.849,04 złotych.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2017 określonych w § 2 Uchwały Nr XXII/183/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok o 25.000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 25.000,00 złotych i wynosi 39.012.955,98 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 3.100,00 złotych i ogółem wynoszą 24.713.611,98 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 21.700,00 złotych i ogółem wynoszą 14.975.783,66 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 18.600,00 złotych i ogółem wynoszą 9.737.828,32 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.553.920,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o 21.900,00 złotych i ogółem wynoszą 12.395.424,00 złote,
4) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 350.000,00 złotych,
3. Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 25.000,00 złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 12.679.792,80 złote, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 50.489.953,30 złotych, w tym wydatków bieżących 39.012.955,98 złotych i wydatków majątkowych 11.476.997,32 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:

1. Dochody ( załącznik Nr 1 i 2 )
Dokonano zmiany w wysokości dotacji na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.

2. Wydatki ( załącznik Nr 3 i 4 )
Dokonano zmian w wydatkowaniu środków z powyższej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego oraz przesunięć wydatków na wnioski Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Krzycku Wielkim, Zarządu Dróg Gminnych oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06