OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 102/2017 w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie Nr 102/2017 w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Numer dokumentu: 102
Rok: 2017

Zarządzenie Nr 102/2017
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 28 grudnia 2017 roku


w sprawie ogłoszenia wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Na podstawie art.15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1817 ze zmianami), uchwały Nr XXXII/289/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włoszakowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - na rok 2018”, zarządzam co następuje:

§ 1

1.Ogłasza się wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku w zakresie: „Organizacji warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży działającej w dziedzinie kultury na terenie gminy Włoszakowice”.
2. Ogłoszenie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Piotr Wiązania
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2017-12-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06