OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/310/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XXXV/310/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 310
Numer sesji: XXXV
Rok: 2018

 UCHWAŁA Nr XXXV/310/2018                      

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 16 lutego 2018 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.  

 

Na podst. art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 216 ust. 2 pkt 5, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zmianami)  Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

  

§ 1

 

Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego do wysokości 6100,00 zł na zapłatę przez Powiat Leszczyński odszkodowań z tytułu nabytych części nieruchomości zajętych pod chodnik przebiegający przy drodze powiatowej w miejscowości Sądzia.

 

                                                                                   § 2

 

            Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona na podstawie

               umowy   zawartej  między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim.

 

          § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

 

§ 4

 

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Przewodniczący

  Rady Gminy Włoszakowice

 

            Irena Przezbór                                        

 

                                                       U z a s a d n i e n i e

 

         do Uchwały Nr XXXV/310/2018  Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 16 lutego 2018 r.

W związku z koniecznością uregulowania prawa własności nieruchomości zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej w miejscowości Sądzia, zaistniała konieczność zapłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości na rzecz dotychczasowych właścicieli.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

 

 

 

 

 

 

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06