OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/313/2018 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Włoszakowice

Uchwała Nr XXXV/313/2018 w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Włoszakowice

Numer uchwały: 313
Numer sesji: XXXV
Rok: 2018

(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz.. 1591 z dnia 20 lutego 2018 r.)

UCHWAŁA NR XXXV/313/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami ) w związku z art. 8 ust.1 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz.2222 ) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1523) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1.
Drodze wewnętrznej zlokalizowanej we Włoszakowicach na działkach ewidencyjnych 580/4 i
580/13 po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody właściciela nadaje się nazwę ulicy „Na
Skarpie”. Granice i położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2.
Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 40/2 po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody właścicieli nadaje się nazwę ulicy „Wspólna”.
Granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 168 stanowiącej własność Gminy
Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy „Bukowa”.Granice i położenie przedstawia mapa
stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 417/11 po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody właścicieli nadaje się nazwę ulicy „Krańcowa”.
Granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 556/22 po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody właścicieli nadaje się nazwę ulicy „Jodłowa”.
Granice i położenie przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 171/87 po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody właścicieli nadaje się nazwę ulicy „Na Wzgórzu”.Granice i położenie
przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
(-) Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Gminy nr XXXV/313/2018 z dnia 16 lutego 2018 r.

Z uwagi na zmianę funkcji terenu z rolniczego na mieszkalny i powstające aktualnie i w przyszłości budynki zachodzi konieczność nadania nazw powstałym drogom i nadania numeracji porządkowej budynków.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do kompetencji Rady Gminy należy nadawanie nazw ulic.
Artykuł 8 ust. 1 a ustawy o drogach publicznych wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli na nadanie nazw ulic drogom wewnętrznym. Działki nr 580/4, 580/13, 40/2, 168, 417/11, 556/22 i 171/87 zgodnie z ewidencją gruntów stanowią drogi. Uzyskano wymagane zgody właścicieli dróg, a zatem w świetle cytowanych przepisów zostały spełnione przesłanki do podjęcia niniejszej uchwały.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Bogusław Olejnik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06