OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXV/317/2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXXV/317/2018 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 317
Numer sesji: XXXV
Rok: 2018


Uchwała Nr XXXV/317/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 16.02.2018 r.

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§1.
W wyniku przeprowadzonej przez Wójta Gminy Włoszakowice analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym stwierdza się, że:
1) obowiązujące na obszarze Gminy Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice stało się nieaktualne w zakresie wskazanym w „Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy – ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, stanowiącej załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
2) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na obszarze Gminy Włoszakowice zachowują aktualność.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3.
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06