OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Numer dokumentu: 4
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 4/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżacych budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących nie zmienia się i wynosi 38.344.476,30 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 120,00 złotych i ogółem wynoszą 24.061.168,14 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 3.270,00 złotych i ogółem wynoszą 15.005.038,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o 3.150,00 złotych i ogółem wynoszą 9.056.130,14 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i wynoszą ogółem 1.818.650,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 120,00 złotych i ogółem wynoszą 11.913.934,00 złote,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych.
2. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przeniesienia wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
3. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 52.744.741,16 złotych, w tym wydatków bieżących 38.344.476,30 złotych i wydatków majątkowych 14.400.264,86 złotych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Wójt Gminy

Stanisław Waligóra

Uzasadnienie:
Zmian dokonuje się w związku z wnioskami złożonymi przez:
1) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszakowicach,
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach,
3) Środowiskowy Dom Samopomocy we Włoszakowicach,
4) Urzad Gminy we Włoszakowicach.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-02-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06