OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/325/2018w sprawie bonifikaty od wylicytowanej ceny zbywanej nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/325/2018w sprawie bonifikaty od wylicytowanej ceny zbywanej nieruchomości

Numer uchwały: 325
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2018UCHWAŁA Nr XXXVI/325/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie bonifikaty od wylicytowanej ceny zbywanej nieruchomości.


Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” , pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na udzielenie przez Wójta Gminy Włoszakowice bonifikaty od wylicytowanej ceny nieruchomości położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerami działek: 236, 238, 244/1, 244/5, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030117/2, stanowiącej zespół pałacowo – parkowo – folwarczny, wpisanej do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 10 września 1987r. pod numerem rejestru 1025/A.


§ 2

Ustala się wysokość bonifikaty na 80 % od wylicytowanej ceny nieruchomości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena PrzezbórU z a s a d n i e n i e
do uchwały Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVI/325/2018
z dnia 28 marca 2018 r.

Pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej zespół pałacowo – parkowo – folwarczny, nie został rozstrzygnięty z powodu braku oferentów. W drugim przetargu zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami cena wywoławcza nieruchomości została obniżona o 40 % w stosunku do ceny wywoławczej. Po przeprowadzeniu drugiego przetargu ogłoszone zostały rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości. Cena w rokowaniach zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 4 obniżona została o 60% w stosunku do ceny wywoławczej.
Zarówno w pierwszym, drugim przetargu oraz rokowaniach po drugim przetargu na zbycie nieruchomości, zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami od wylicytowanej ceny miała zostać udzielona ustawowa bonifikata w wysokości 50 % z tytułu wpisania przedmiotu przetargu do rejestru zabytków.
W związku z negatywnym rozstrzygnięciem rokowań po drugim przetargu proponuje się aby zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami podwyższyć bonifikatę od wylicytowanej ceny do 80 % uzyskanej ceny.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06