OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/326/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr XXXVI/326/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 326
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2018

Uchwała Nr XXXVI/326/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 marca 2018 rokuw sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego.

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) art 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz 2077) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje.


§ 1.

Postanawia udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 290.500,00 zł na wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3823P Boszkowo Letnisko - Włoszakowice ( na odcinku od km 3+000,00 do km 5+356,00 ).

§ 2.

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim w 2018 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06