OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/329/2018 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr XXXVI/329/2018 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki

Numer uchwały: 329
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2018

UCHWAŁA NR XXXVI/329/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 ze zmianami ) oraz art. 2 ust 1 i 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim ( Dz.U. z 2014 roku, poz. 301 ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:§ 1

Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy w roku budżetowym 2019.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Uzasadnienie:
Zadania realizowane przez Gminę wykonywane są w poszczególnych wsiach. O celowości i zakresie ich wykonywania informowani są sołtys i mieszkańcy. W tej sytuacji utworzenie funduszu i wyodrębnienie środków zdaje się niecelowe, gdyż efekt w istocie jest osiągnięty, pomimo jego nieutworzenia.
Po przeprowadzeniu analizy funkcjonowania funduszu sołeckiego stwierdzono, że takie rozdrobnienie środków budżetowych nie sprzyja ich racjonalnemu wydatkowaniu.
Kolejny, 2019 rok będzie rokiem dużych realizowanych już prac inwestycyjnych, na które proporcja dofinansowania jest wyższa jak w przypadku Funduszu Sołeckiego i właśnie na te zadania trzeba zabezpieczyć środki na wkład własny.
Podjęcie przedmiotowej uchwały na następny rok budżetowy nie przesądza o możliwości wprowadzenia funduszu sołeckiego w kolejnych latach.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06