OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/330/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach i objęcie udziałów przez Gminę Włoszakowice

Uchwała Nr XXXVI/330/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach i objęcie udziałów przez Gminę Włoszakowice

Numer uchwały: 330
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2018

UCHWAŁA NR XXXVI/330/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. we Włoszakowicach i objęcie udziałów przez Gminę Włoszakowice.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,g” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na podwyższenie w 2018 roku kapitału zakładowego spółki Gminny Zakład Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włoszakowicach o kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 677.500 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych) i objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przez Gminę Włoszakowice.
§ 2. Wyraża się zgodę by udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, o którym mowa w § 1. o wartości nominalnej 500 zł (słownie” pięćset złotych) każdy obejmowane były wkładami pieniężnymi o łącznej wysokości do 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Hubert Patelka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06