OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie sprzedaży przyczepy ciężarowej rolniczej - asenizacyjnej

Zarządzenie Nr 11/2018 w sprawie sprzedaży przyczepy ciężarowej rolniczej - asenizacyjnej

Numer dokumentu: 11
Rok: 2018ZARZĄDZENIE Nr 11/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 22 marca 2018 roku


w sprawie sprzedaży przyczepy ciężarowej rolniczej - asenizacyjnej


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:§ 1

Przeznacza się do sprzedaży przyczepę ciężarową rolniczą – asenizacyjną MEPROZET
PN-100/1 T-528/1, rok produkcji 2012, numer identyfikacyjny MEP120434010, stanowiącą ruchome mienie gminy Włoszakowice, w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.

§ 2

Ustala się regulamin przeprowadzenia przetargu w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Warunki sprzedaży przyczepy, o której mowa w § 1, określa się w ogłoszeniu o przetargu
w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy we Włoszakowicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej gminy Włoszakowice www.wloszakowice.pl.

§ 5

Powołuje się komisję do przeprowadzenia przetargu w następującym składzie:
1. Rafał Jagodzik – przewodniczący komisji
2. Barbara Dąbkowska – członek komisji
3. Bartosz Adamczewski – członek komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Rafał Jagodzik
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06