OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Gminy Włoszakowice w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Gminy Włoszakowice w trybie bezprzetargowym

Numer dokumentu: 15
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE Nr 15/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 06.04.2018r.

w sprawie wydzierżawienia składników majątkowych Gminy Włoszakowice w trybie bezprzetargowym.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), Uchwały Nr XXXVI/323/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 marca 2018r. W sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie składników majątkowych Gminy Włoszakowice, na okres do dnia 31 grudnia 2024r. Gminnemu Ośrodkowi Kultury we Włoszakowicach, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o których mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 oraz na stronie internetowej gminy, na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Dłużyna, Sądzia, Zbarzewo, Boguszyn, Boszkowo, Urzędu Gminy Włoszakowice i w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt
(-) Stanisław WaligóraPliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06