OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji projektu „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”

Zarządzenie Nr 17/2018 w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji projektu „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”

Numer dokumentu: 17
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 17/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
Z DNIA 12 KWIETNIA 2018 ROKU

w sprawie obniżenia stawek amortyzacyjnych środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji projektu „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”


Na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. poz. 1911) zarządzam co następuje:

§ 1

Z uwagi na przewidywany, dłuższy niż 20 lat okres eksploatacji środków trwałych wytworzonych w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej Aglomeracji Włoszakowice – Etap I”, obniżam ich stawkę amortyzacyjną do celów bilansowych do wysokości 1% rocznie.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy

mgr Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Monika Ławecka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06