OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXVII/333/2018 w sprawie regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych oraz gminnych placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice + rozstrzygnięcie

KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXVII/333/2018 w sprawie regulaminu korzystania z gminnych boisk sportowych oraz gminnych placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice + rozstrzygnięcie


(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 4045 z dnia 10 maja 2018 r.)

Uchwała Nr XXXVII/333/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie regulaminu korzystania
z gminnych boisk sportowych oraz gminnych placów zabaw zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Uchwala się Regulamin korzystania z gminnych boisk sportowych zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność Gminy Włoszakowice.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Uchwala się Regulamin korzystania z gminnych placów zabaw zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność Gminy Włoszakowice.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Regulaminy podlegają podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w BIP Urzędu Gminy Włoszakowice i na tablicach informacyjnych usytuowanych w widocznym miejscu na terenie odpowiednio gminnych boisk sportowych i gminnych placów zabaw.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
(-) Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Arkadiusz Szymczak
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-12
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06