OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie

Zarządzenie Nr 22/2018 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie

Numer dokumentu: 22
Rok: 2018ZARZĄDZENIE Nr 22/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 15.05.2018r.

w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Zbarzewie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) art. 34 ust. 1, art.35 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/226/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie; Uchwały Nr XXXVI/325/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 marca 2018r. w sprawie bonifikaty od wylicytowanej ceny zbywanej nieruchomości, zarządzam co następuje:


§ 1

Wykazać do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową, położoną w Zbarzewie zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz odpowiednio na tablicy ogłoszeń sołectwa Zbarzewo i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław Waligóra


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-05-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-05-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06