OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY I INFORMACJE     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Komunikaty i ogłoszenia » Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego SĄDZIA realizowanego na działce ewidencyjnej nr 118/3 obręb Sądzia, gmina Włoszakowice".

Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego SĄDZIA realizowanego na działce ewidencyjnej nr 118/3 obręb Sądzia, gmina Włoszakowice".


Nr B.NiB.6220.8.10.2018 Włoszakowice, dnia 20 czerwca 2018 r.


ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Wójt Gminy Włoszakowice
INFORMUJE

o wydanej w dniu 20 czerwca 2018 r. własnej decyzji Nr: B. NiB.6220.8.9.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego SĄDZIA realizowanego na działce ewidencyjnej nr 118/3 obręb Sądzia, gmina Włoszakowice”.
Inwestor: GŁUSZAK LECH „ŻWIROWNIA”, ul. Wolności 15, 64-140 Włoszakowice

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. 116), ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Sądzia i sołectwa Krzycko Wielkie.
Jednocześnie informuję, że Publicznie Dostępny Wykaz Danych jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice pod adresem: http://bip.wloszakowice.pl

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji. Termin 14 dni liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości.

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy WłoszakowiceInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mateusz Mroziński
Opublikowany dnia: 2018-06-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06