OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych

Zarządzenie Nr 25/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych

Numer dokumentu: 25
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE Nr 25/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 63 ust. 10 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587), zarządzam:
§ 1.
Przeprowadzenie postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych, ul. Szkolna 25, 64-117 Krzycko Małe.
§ 2.
1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się:
1) na stronie internetowej Gminy Włoszakowice i stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice oraz
3) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty
w Poznaniu.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Panu Markowi Wodawskiemu - Podinspektorowi ds. oświaty Urzędu Gminy Włoszakowice.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-06-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06