OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej zespół pałacowo – parkowo – folwarczny, położony w Zbarzewie,

Zarządzenie Nr 30/2018 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej zespół pałacowo – parkowo – folwarczny, położony w Zbarzewie,

Numer dokumentu: 30
Rok: 2018

Zarządzenie Nr 30/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 28.06.2018r

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej zespół pałacowo – parkowo – folwarczny, położony w Zbarzewie,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1, ust. 3, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), § 3 ust.1, § 6 ust. 1, ust. 5, ust. 5 a, ust. 7, § 8, § 9, § 13, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490) oraz Uchwały Nr XXV/226/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 marca 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Zbarzewie; zarządzam co następuje:


§ 1

Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej zespół pałacowo – parkowo – folwarczny, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 236, 238, 244/1, 244/5, położonej w Zbarzewie, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1L/00030117/2, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Ogłoszenie o przetargu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice.
2. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Zbarzewo i stronie internetowej Gminy Włoszakowice.
3. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w prasie codziennej ogólnokrajowej.

§ 3

1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1) Mateusz Mroziński - przewodniczący
2) Albert Cygan - członek
3) Bogusław Olejnik - członek
4) Hubert Patelka - członek
5) Barbara Dąbkowska - członek

2. W przypadku wystąpienia przesłanki zawartej w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490), powołuję w zastępstwie wyłączonych członków komisji:

1) Beata Gertych,§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. Mateuszowi Mrozińskiemu.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06