OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXVIII/341/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice.

KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXVIII/341/2018 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice.


(Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 5290 z dnia 2 lipca 2018 r.)

UCHWAŁA Nr XXXVIII/341/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1610 ze zmianami), art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1

Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Włoszakowice na lata 2018 - 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-06-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06