OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/342/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie

Uchwała Nr XXXVIII/342/2018 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie

Numer uchwały: 342
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2018

UCHWAŁA Nr XXXVIII/342/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na nabycie, nieruchomości gruntowej położonej w Dłużynie, oznaczonej numerem działki: 133/1 o powierzchni 0,2200 ha, zapisanej w księdze wieczystej pod numerem PO1L/00011394/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod drogę.
2. Cena wymienionej w ust. 1 nieruchomości nie przekroczy kwoty 37500,00 zł (słownie: trzydzieścisiedemtysięcypięćsetzłotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06