OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/343/2018 w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Dominickim.

Uchwała Nr XXXVIII/343/2018 w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Dominickim.

Numer uchwały: 343
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2018

(Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 5289 z dnia 2 lipca 2018 r.)

UCHWAŁA NR XXXVIII/343/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Dominickim.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994.) oraz art. 16 pkt 28, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Włoszakowice na rok 2018, obejmujący miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli pn. „Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli nad jeziorem Dominickim ZST Ostrów Wielkopolski”, na wniosek organizatora: Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły ZAP-Edukacja, ul. Poznańska 43, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
2. Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli zlokalizowane jest na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 647/26 w obrębie Włoszakowice. Opis granic miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Długość linii brzegowej wynosi 16 m.

§ 2. W roku 2018 sezon kąpielowy na terenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, o którym mowa w § 1.1 trwać będzie:
1) od 30 czerwca do 20 lipca,
2) od 16 sierpnia do 24 sierpnia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06