OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Akty prawa miejscowego » KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXVIII/344/3018 w sprawie regulaminu korzystania z gminnych plaż zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice

KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XXXVIII/344/3018 w sprawie regulaminu korzystania z gminnych plaż zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice


(Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 5288 z dnia 2 lipca 2018 r.)

Uchwała Nr XXXVIII/344/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie regulaminu korzystania
z gminnych plaż zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Uchwala się Regulamin korzystania z gminnych plaż zlokalizowanych na terenie stanowiącym własność Gminy Włoszakowice.
2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Regulaminy podlegają podaniu do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie w BIP Urzędu Gminy Włoszakowice i na tablicach informacyjnych usytuowanych w widocznym miejscu na terenie gminnych plaż.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Akty prawa miejscowego
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Arkadiusz Szymczak
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06