OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/345/2018 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Uchwała Nr XXXVIII/345/2018 w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług

Numer uchwały: 345
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2018


Uchwała Nr XXXVIII/345/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usługNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art. 7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1.
1. Ustala się dopłatę dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej symbolem “OŚM” w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków spółki Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RET.070.172.2018.AR z dnia 24 maja 2018 roku, na okres od dnia obowiązywania przedmiotowej taryfy do dnia 31 grudnia 2018 roku.
2. Wysokość dopłaty ustala się na kwotę 1,10 zł netto do 1,0 m3 ścieków odprowadzanych od określonej w ust.1 grupy taryfowej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Gminy

Irena Przezbór
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVIII/345/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27czerwca 2018 r.


W zatwierdzonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RET.070.172.2018.AR z dnia 24 maja 2018 roku taryfie ustalono dla grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚM” tj. dla odbiorców usług odprowadzających ścieki komunalne z budynków jedno i wielo rodzinnych stawkę 6,13 zł/1 m3 netto na okres od dnia wejścia w życie niniejszej taryfy przez okres 12 kolejnych miesięcy.
Mając na uwadze koszty ponoszone przez odbiorców usług komunalnych dot. ścieków komunalnych oraz celowości ich ponoszenia należy uznać, iż dopłata dla taryfowej grupy odbiorców usług określonej w taryfie symbolem “OŚM” w wysokości 1,10 zł netto/1 m3 jest w pełni uzasadniona.
Uchwalenie dopłaty pozwoli na obniżenie ceny w tej grupie odbiorców do kwoty 5,03 zł/1 m3 netto w pierwszym roku kalendarzowym obowiązywania taryfy.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Hubert Patelka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06