OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/346/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice

Uchwała Nr XXXVIII/346/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 346
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2018

(Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 5287 z dnia 2 lipca 2018 r.)

U C H W A Ł A Nr XXXVIII/ 346 / 2018

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 27 czerwca 2018 r.


w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy
Włoszakowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz.994 ) art. 12 ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.487, ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje :

§ 1
1.Określa się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice :
1) do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 120
2) powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) - 80
3) powyżej 18 % zawartości alkoholu - 100

2.Określa się maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice :
1) na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 150.
2) na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
- 150.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
R A D Y G M I N Y

I r e n a P r z e z b ó r
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Walkowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-07-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-10
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06