OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVIII/349/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026.

Uchwała Nr XXXVIII/349/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026.

Numer uchwały: 349
Numer sesji: XXXVIII
Rok: 2018

UCHWAŁA NR XXXVIII/349/2018
R ADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 czerwca 2018 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2018 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026 w związku z:
1) zmianą budżetu na 2018 rok w zakresie:
a) dochodów i wydatków bieżących,
b) wydatków majątkowych,
c) deficytu budżetu,
d) przychodów budżetu, zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały,
2) uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów, wydatków i rozchodów w latach 2021-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
3) doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu na rok 2018 oraz wieloletnich przedsięwzięć finansowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2. W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 3. Zmienia się informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018 –2026 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z założeniem pobrania w roku bieżącym kredytu w wysokości wyższej niż dotychczas zakładano.
§ 4. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zawarte w załaczniku Nr 2 do uchwały poprzez:
1) uaktualnienie wysokości limitów na zadania już realizowane,
2) wprowadzenie nowych zadań
a) Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach,
b) Realizacja inwestycji wspólnej dotyczacej przebudowy drogi 7123638P Jezierzyce Kościelne - Sądzia z udziałem środkow Funduszu Leśnego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór
Uzasadnienie - objaśnienie

W przedkładanej uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026
1) uaktualniono pozycje dotyczące roku 2018 w związku ze zmianami budżetu tegoż roku,
2) uaktualniono kwotę długu w latach 2018-2023 w związku z założeniem pobrania w roku bieżącym kredytu wyższego o 566.780,00 złotych niż zakładano, czego przyczyną są braki środków na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych Gminy,
3) zmieniono dochody, wydatki i rozchody w latach 2021-2023 w związku z wprowadzeniem na rok bieżący wyższego kredytu,
4) wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia
a) Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach,
b) Realizacja inwestycji wspólnej dotyczącej przebudowy drogi 7123638P Jezierzyce Kościelne - Sądzia z udziałem środków Funduszu Leśnego.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-07-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-07-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06