OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 51/2018 w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Numer dokumentu: 51
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 51/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 sierpnia 2018 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu na 2018 rok określonych w § 1 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o kwotę 5.950,00 złotych, co jest wynikiem zwiększenia dochodów bieżących o 5.950,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarzadzenia.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności zwiększenie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.950,00 złotych, co daje kwotę ogólną dotacji w wysokości 12.231.095,21 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,
3. Po zmianie łączna kwota dochodów wynosi 50.736.622,37 złotych, w tym dochodów bieżących 43.578.508,65 złotych i dochodów majątkowych 7.158.113,72 złote.

§ 2. 1. Dokonuje się przeniesień i zwiększenia wydatków budżetu na rok 2018 określonych w § 2 Uchwały Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok o 5.950,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących zwiększa się o 5.950,00 złotych i wynosi 40.035.165,21 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych zwiększa się o 21.585,00 złotych i ogółem wynoszą 25.498.861,05 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 16.412,00 złotych i ogółem wynoszą 15.402.561,53 złote,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o 5.173,00 złotych i ogółem wynoszą 10.096.299,52 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące nie zmieniają się i ogółem wynoszą 2.038.750,00 złotych, ,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o 15.635,00 złotych i ogółem wynoszą 11.946.830,00 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich nie zmieniają się i wynoszą 250.724,16 złotych
5) wydatki na obsługę długu nie zmieniają się i wynoszą 300.000,00 złotych,
3.Zmiany, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności zwiększenie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 5.950,00 złotych i kwota ogółem po zmianie wynosi 12.231.095,21 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków wynosi 55.138.305,07 złotych, w tym wydatków bieżących 40.035.165,21 złotych i wydatków majątkowych 15.103.139,86 złotych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.Wójt Gminy
Stanisław WaligóraUzasadnienie:

1. Po stronie dochodów wprowadza się kwotę 5.950,00 złotych jako dotację Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na działalność z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz przesunięcie środków z zakresu działalności GOPS.
2. Taką samą kwotę, czyli 5.950,00 złotych wprowadza się po stronie wydatków z przeznaczeniem na powyższe zadania realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego, Biurze meldunkowym i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz dokonuje się przesunięć wydatków bieżących między paragrafami zgodnie ze złożonym wnioskiem przez GOPS we Włoszakowicach, Przedszkole i urząd gminy.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-09-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06