OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenia 54/2018 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach, Zbarzewie, Krzycku Wielkim, Grotnikach, Boszkowie, Bukówcu Górnym, Sądzi

Zarządzenia 54/2018 w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach, Zbarzewie, Krzycku Wielkim, Grotnikach, Boszkowie, Bukówcu Górnym, Sądzi

Numer dokumentu: 54
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE Nr 54/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 17.09.2018r.

w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gruntowych położonych we Włoszakowicach, Zbarzewie, Krzycku Wielkim, Grotnikach, Boszkowie, Bukówcu Górnym, Sądzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) art. 34 ust. 1, art.35 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIX/350/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych: Włoszakowice, Zbarzewo, Krzycko Wielkie, Grotniki, Boszkowo, Bukówiec Górny, Sądzia, w drodze zamiany; zarządzam co następuje:


§ 1

Wykazać do zbycia nieruchomości gruntowe, położone we Włoszakowicach, Zbarzewie, Krzycku Wielkim, Grotnikach, Boszkowie, Bukówcu Górnym, Sądzi, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29 na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat oraz odpowiednio na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Zbarzewo, sołectwa Krzycko Wielkie, sołectwa Grotniki, sołectwa Boszkowo, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Sądzia i na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. M. Mrozińskiemu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06