OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie powołania zespołu do realizacji Projektu „Przyjazna szkoła” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych

Zarządzenie Nr 58/2018 w sprawie powołania zespołu do realizacji Projektu „Przyjazna szkoła” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych

Numer dokumentu: 58
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE Nr 58/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie powołania zespołu do realizacji Projektu „Przyjazna szkoła” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych


Na podstawie art. 26 ust.1 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2018 r. Nr 994 ze zmianami/ polecam:

§ 1. Powołuję zespół do realizacji projektu „Przyjazna szkoła” w składzie:

1) Marek Wodawski - przewodniczący zespołu
2) Marcin Ginter - z-ca przewodniczącego zespołu
3) Barbara Dąbkowska - członek
4) Karolina Nowak - członek
5) Małgorzata Kaptur - członek
6) Monika Ławecka - członek


§ 2. Zakres zadań zespołu:

1) wykonywanie czynności/zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania Projektu w zakresie realizacji projektu;
2) obsługa księgowo – płacowa projektu, a w szczególności: dokonywanie płatności wydatków projektu i opisywanie dokumentacji księgowej projektu, gromadzenie i archiwizacja dokumentacji księgowej i finansowej w biurze projektu, prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków Projektu zgodnie z zasadami określonymi w RPO 2014-2020 oraz zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, sporządzanie części finansowej formularza SL 2014;
3) zatrudnianie personelu projektu na podstawie umów o pracę, w ramach kosztów bezpośrednich (jeśli wystąpi) lub w ramach kosztów pośrednich (jeśli wystąpi), naliczanie i wypłata wynagrodzeń, odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp.;
4) przestrzeganie Wytycznych oraz procedur związanych z realizacją projektu;
5) przekazywanie informacji do gminnych mediów informacyjnych o realizacji Projektu.

§ 3.Przewodniczący organizuje prace zespołu i rozdziela zadania.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt
(-) Stanisław Waligóra
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Barbara Dąbkowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-09-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-09-24
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06