OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2018.

Zarządzenie Nr 63/2018 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2018.

Numer dokumentu: 63
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE Nr 63/2018
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zawartych w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2018.Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, pozycja 2077 ze zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Uaktualnia się plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, występujących w budżecie Gminy Włoszakowice, przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok .
2. Ogólna kwota po zmianie:
1) dotacji wynosi 12.233.338,88 złotych,
2) wydatkowania dotacji również wynosi 12.233.338,88 złotych,
3) wypracowanych dochodów budżetu państwa wynosi 49.500,00 złotych.
3. Aktualny plan finansowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra


Uzasadnienie:

W planie finansowym uwzględniono wielkości kwot dotacji na zadania zlecone zgodnie z danymi otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego oraz z Krajowego Biura Wyborczego. Dane zawarte w planie finansowym są zgodne z danymi zawartymi w uchwale Nr XXXIV/302/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na rok 2018 oraz zmianami wprowadzonymi do budżetu do dnia 26 września 2018 roku.


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-10-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-10-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06