OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XL/357/2018 w sprawie sprostowania uchwały Nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Uchwała Nr XL/357/2018 w sprawie sprostowania uchwały Nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Numer uchwały: 357
Numer sesji: XL
Rok: 2018

UCHWAŁA Nr XL/357/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie sprostowania uchwały Nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Prostuje się § 1 uchwały Nr XXIV/209/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„ § 1
Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej grunt orny kl. V, VI, łąkę kl. V, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 228/10 o pow. 0,7270 ha zapisanej w KW PO1L/00035443/1 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności następujących nieruchomości:
1) grunt orny kl. VI, położony we Włoszakowicach oznaczony numerem działki 247/3 o powierzchni 0,0126 ha; zapisany w księdze wieczystej numer PO1L/00000256/9 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych;
2) grunt orny kl. VI, położony we Włoszakowicach oznaczony numerem działki 244/3 o powierzchni 0,0066 ha; zapisany w księdze wieczystej numer PO1L/00064710/6 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych;
3) teren mieszkaniowy, położony we Włoszakowicach oznaczony numerem działki 228/7 o powierzchni 0,0054 ha; zapisany w księdze wieczystej numer PO1L/00064710/6 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych;
4) grunt orny kl. VI, położony we Włoszakowicach oznaczony numerem działki 243 o powierzchni 0,2700 ha; zapisany w księdze wieczystej numer PO1L/00000256/9 Sądu Rejonowego w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych; ”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Irena PrzezbórInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-10-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06