OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XL/358/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leszna

Uchwała Nr XL/358/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leszna

Numer uchwały: 358
Numer sesji: XL
Rok: 2018

UCHWAŁA NR XL /358/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Leszna
Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami ) , art. 216 ust. 2 pkt. 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz.2077 ze zmianami ) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1

Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Miasta Leszna w kwocie 2.000,00 złotych na wykonanie zadania pod nazwą „Budowa Pomnika Armii Krajowej”


§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Miastem Leszno w roku 2018.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Gminy
(-)Irena Przezbór
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-10-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06