OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XL/361/2018 W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XL/361/2018 W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Numer uchwały: 361
Numer sesji: XL
Rok: 2018

(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8537 z dnia 2 listopada 2018 r.)

Uchwałą nr XL/361/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 11 października 2018


W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zmianami) w związku z art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2222 ze zmianami) po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje.

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych w Gminie Włoszakowice :

1) drogę położoną we Włoszakowicach (Osiedle Zatorze) zlokalizowaną na działce ewidencyjnej obręb Włoszakowice oznaczonej numerami 186, 179 której przebieg przedstawia załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały,
2) drogę położoną we Włoszakowicach zlokalizowaną na działce ewidencyjnej obręb Włoszakowice oznaczonej numerem 191 oraz obręb Bukówiec Górny oznaczonej numerem 851, której przebieg przedstawia załącznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-)Irena Przezbór

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-15
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06