OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XL/363/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026.

Uchwała Nr XL/363/2018 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026.

Numer uchwały: 363
Numer sesji: XL
Rok: 2018

UCHWAŁA NR XL/363/2018
R ADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 11 października 2018 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2018 – 2026 w związku z:
1) zmianą budżetu na 2018 rok w zakresie:
a) dochodów i wydatków bieżących,
b) dochodów i wydatków majątkowych,
c) deficytu budżetu,
d) przychodów budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) uaktualnieniem szczegółowych danych w zakresie dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów w latach 2019-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
3) doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu na rok 2018, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2018 –2026 zawartej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w związku z założeniem pobrania w roku bieżącym i przyszłym kredytu w wyższej niż zakładano wysokości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy

(-)Irena PrzezbórUzasadnienie - objaśnienie:

W przedkładanej uchwale w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2018-2026
1) uaktualniono pozycje dotyczące roku 2018 w związku ze zmianami budżetu tegoż roku,
2) uaktualniono kwotę długu w latach 2018-2026 w związku z założeniem pobrania w roku bieżącym kredytu wyższego o 509.356,00 złotych niż zakładano, czego przyczyną są braki środków na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych Gminy,
3) zmieniono dochody, przychody, wydatki i rozchody w latach 2019-2023 w związku z wprowadzeniem na rok bieżący wyższego kredytu i koniecznością uwzględnienia jego spłaty.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-10-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06