OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie powołania stałych komisji

Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie powołania stałych komisji

Numer uchwały: 8
Numer sesji: II
Rok: 2018

U C H W A Ł A NR II/8/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 listopada 2018 r.


w sprawie powołania stałych komisji
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz § 15 ust. 1 Statutu Gminy przyjętego Uchwałą Nr XL/354/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 11 października 2018 r. (Dz.Urz.Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 7851) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1
Powołuje się stałe komisje Rady Gminy Włoszakowice:
1. Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia – obejmującą przedmiotem działania sprawy z zakresu funkcjonowania szkół i przedszkoli, kultury, sportu, rekreacji, turystyki i zdrowia.
2. Komisję Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – obejmującą przedmiotem działania sprawy z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami komunalnymi, kanalizacji, wodociągów, utrzymania i budowy dróg, rolnictwa, gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego, zamówień publicznych i finansów publicznych.


§ 2
Składy osobowe komisji stanowią załącznik do uchwały.§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz


Załącznik
do Uchwały Nr II/8/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listopada 2018 r.
Składy osobowe Komisji Rady Gminy Włoszakowice
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
1) Irena Przezbór
2) Izabela Gbór
3) Marek Wąsowicz
4) Maria Rzeźniczak
5) Marius Sujecki
6) Karol Wilczak

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
1) Zenon Poloch
2) Dorota Langner
3) Helena Sobecka
4) Mariusz Szady
5) Bartosz Zając
6) Aneta Szaferska-Poczekaj


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06