OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Zarządzenie Nr 82/2018 w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Numer dokumentu: 82
Rok: 2018

ZARZĄDZENIE NR 82/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 11.12.2018r.

w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego

Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami).

zarządzam co następuje:

§1.
Przeznaczam do sprzedaży samochód specjalny pożarniczy marki VOLVO FS 718, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

§2.
Przetarg prowadzi komisja przetargowa w składzie:
1) Mateusz Mroziński – przewodniczący
2) Piotr Wiązania – członek komisji
3) Barbara Dąbkowska – członek komisji


§3.
Do zadań Komisji Przetargowej należy:
1) oszacowanie wartości samochodu,
2) przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o przetargu,
w tym w szczególności na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice,
3) udzielenie wyjaśnień oferentom,
4) przeprowadzenie przetargu,
5) przygotowanie protokołu z przeprowadzonego przetargu,
6) podanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach przetargu,
7) przygotowanie dokumentów niezbędnych do sprzedaży samochodu.

§4.
1. Wzór treści ogłoszenia stanowi załącznik nr 1,
2. Wzór treści oświadczenia oferenta stanowi załącznik nr 2,
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3,
4. Wzór protokołu zdawczo- odbiorczego stanowi załącznik nr 4.

§5.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Włoszakowice.

§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Włoszakowice
(-) Robert Kasperczak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Piotr Wiązania
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2018-12-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06