OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Włoszakowice na lata 2018 -2021”

Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Włoszakowice na lata 2018 -2021”

Numer uchwały: 20
Numer sesji: III
Rok: 2018

(uchwała opublikowana w Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 302 z dnia 7 stycznia 2019 r.)


UCHWAŁA NR III/20/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2018 r.


w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Włoszakowice na lata 2018 -2021”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 87 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2067 ze zmianami); uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włoszakowice na lata
2018 – 2021, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Kazimierz KurpiszUzasadnienie
UCHWAŁY NR III/20/2018
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Włoszakowice na lata 2018 – 2021”.


Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, gmina w zakresie zadań własnych, zobowiązana jest realizować między innymi ochronę i opiekę nad zbytkami.
Art. 87 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece na zabytkami nakłada na gminy obowiązek sporządzenia i przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami.
Gminny program nad zabytkami przyjmuje rada gminy, po uzyskaniu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Włoszakowice na lata 2018 - 2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu pismem nr PO WN.5120.4391.1.2018.
Zgodnie z art. 87 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami programy podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Wójt Gminy Włoszakowice
Robert Kasperczak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-01-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06