OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Włoszakowice dla klubów sportowych na 2019 rok

Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Włoszakowice dla klubów sportowych na 2019 rok

Numer dokumentu: 4
Rok: 2019

Zarządzenie Nr 4/2019
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Włoszakowice dla klubów sportowych na 2019 rok.


Na podstawie §11 ust. 1 i 3 Załącznika do Uchwały Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice (Dz. Urz. Woj. z 2017 r. poz. 1900) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Wójt Gminy Włoszakowice po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków, na podstawie §14 Uchwały Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice (Dz. Urz. Woj. z 2017 r. poz. 1900) postanawia zlecić realizację zadań i przyznać dotację niżej wymienionym klubom sportowym:

1) UKS Dragon Długie Stare sekcja Taekwondo Olimpijskiego,
2) Klub Sportowy Dąb Boguszyn,
3) Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach,
4) Gminny Klub Sportowy Włoszakowice,
5) Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Włoszakowice
6) Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Bukówcu Górnym
7) Stowarzyszenie „MTS Aktywne Włoszakowice”
8) Klub Sportowy KOŁOWNIK Włoszakowice

2. Wykaz klubów wraz z przyznanym kwotami stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice.
§ 2
1. Klubom sportowym o których mowa w §1 ust. 1 przyznano dotację niższą niż wnioskowana.
2. Wnioskodawcy zostaną powiadomieni o treści niniejszego Zarządzenia oraz o obowiązkach i terminach ujętych w §15 Załącznika Uchwały Nr XXIV/216/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Włoszakowice (Dz. Urz. Woj. z 2017 r. poz. 1900) z jednoczesnym poinformowaniem o konsekwencjach niezastosowania się do obowiązków.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w BIP Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice.Wójt
(-) Robert Kasperczak


Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Arkadiusz Szymczak
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-01-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06