OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Zarządzenia » Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok

Numer dokumentu: 7
Rok: 2019


ZARZĄDZENIE NR 7/2019
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 17 stycznia 2019 roku
w sprawie: zmiany budżetu na 2019 rok.Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami ) oraz § 11 pkt 4 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących budżetu na rok 2019 określonych w § 2 Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.
2. W wyniku dokonanych zmian kwota wydatków bieżących nie zmienia się i wynosi 40.071.727,38 złotych, w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych ogółem wynoszą 26.930.986,38 złotych, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 17.368.269,00 złotych,
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wynoszą 9.562.717,38 złotych,
2) dotacje na zadania bieżące wynoszą 1.895.500,00 złotych,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 10.573.017,00 złotych,
4) wydatki na programy z udziałem środków europejskich wynoszą 352.224,00 złote,
5) wydatki na obsługę długu wynoszą 320.000,00 złotych.
3. Przeniesienia, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności przeniesienia wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.
4. Po zmianie łączna kwota wydatków nie zmieniła się i wynosi 51.331.154,15 złotych, w tym wydatków bieżących 40.071.727,38 złotych i wydatków majątkowych 11.259.426,77 złotych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.Wójt Gminy Włoszakowice

Robert KasperczakUzasadnienie:
Zmian dokonuje się w związku z wnioskiem złożonym przez Urząd Gminy we Włoszakowicach dotyczącym przeniesień w zakresie wydatków związanych z realizacją programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Przyjazna Szkoła".
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Zarządzenia
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-01-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-01-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06