OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała Nr IV/27/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Numer uchwały: 27
Numer sesji: IV
Rok: 2019

Uchwała Nr IV/27/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje.

§ 1.

Postanawia się udzielić pomocy finansowej z budżetu Gminy Włoszakowice dla Powiatu Leszczyńskiego w kwocie 300.000,00 zł na wykonanie zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego Gołanice, Jezierzyce Kościelne, Włoszakowice wraz z organizacją miejsc przesiadkowych na terenie Powiatu Leszczyńskiego w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”.

§ 2.

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej na podstawie umowy zawartej między Gminą Włoszakowice a Powiatem Leszczyńskim w 2019 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Jerzy Michalski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06