OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/29/2019 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Charbielinie w drodze zamiany

Uchwała Nr IV/29/2019 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Charbielinie w drodze zamiany

Numer uchwały: 29
Numer sesji: IV
Rok: 2019


UCHWAŁA Nr IV/29/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Charbielinie w drodze zamiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej grunt orny kl. IVa, nieużytek, położonej w Charbielinie, oznaczonej numerem działki 65 o powierzchni 0,3800 ha, zapisanej w KW PO1L/00051930/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiącej grunt orny kl. V, kl. VI, pastwisko kl. V, położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem działki 451/3 o powierzchni 0,1920 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00066561/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Uchyla się uchwałę Nr IX/67/2015 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Charbielinie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 4
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

(-) Kazimierz Kurpisz
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06