OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr IV/32/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2026.

Uchwała Nr IV/32/2019 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2026.

Numer uchwały: 32
Numer sesji: IV
Rok: 2019

U C H W A Ł A NR IV/32/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 7 lutego 2019 roku
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2019 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2026 w związku z:
1) zmianą budżetu na 2019 rok w zakresie:
a) dochodów i wydatków bieżących,
b) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących w roku 2019, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcie finansowe pn. " Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej " poprzez:
1) zwiększenie limitu nakładów ogółem i w roku 2019 o 4.000,00 złotych,
2) uaktualnienie limitu zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Przyg. Maria Rolka
Kazimierz Kurpisz


Uzasadnienie - objaśnienie:


1. Uaktualniono dane dotyczące roku 2019 w związku z wprowadzonymi do dnia dzisiejszego zmianami do budżetu.
2. Uaktualniono dane dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zmianami) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2019 – 2026 w związku z:
1) zmianą budżetu na 2019 rok w zakresie:
a) dochodów i wydatków bieżących,
b) wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2) doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu na rok 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących w roku 2019, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3. Zmienia się wieloletnie przedsięwzięcie finansowe pn. " Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej " poprzez:
1) zwiększenie limitu nakładów ogółem i w roku 2019 o 4.000,00 złotych,
2) uaktualnienie limitu zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
(-)Kazimierz Kurpisz


Uzasadnienie - objaśnienie:


1. Uaktualniono dane dotyczące roku 2019 w związku z wprowadzonymi do dnia dzisiejszego zmianami do budżetu.
2. Uaktualniono dane dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej".
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Maria Rolka
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-02-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-02-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06