OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Włoszakowice

Uchwała Nr V/42/2019 w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Włoszakowice

Numer uchwały: 42
Numer sesji: V
Rok: 2019


UCHWAŁA NR V/42/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie: odwołania Skarbnika Gminy Włoszakowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 70 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Włoszakowice uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 28 marca 2019 roku odwołuje się Panią Marię Rolkę ze stanowiska Skarbnika Gminy Włoszakowice w związku ze złożonym wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz KurpiszUZASADNIENIE
do uchwały nr V/42/2019 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 18 marca 2019 roku
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Włoszakowice

W związku ze złożonym przez Panią Marię Rolkę wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy z dniem 28 marca 2019 roku w związku z przejściem na emeryturę, Wójt Gminy Włoszakowice wystąpił do Rady Gminy Włoszakowice z wnioskiem o podjęcie uchwały
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Włoszakowice.
Odwołanie skarbnika następuje na wniosek wójta, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Karolina Chlebowska
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-03-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-03-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06