OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr 44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice nieodpłatnej służebności przesyłu

Uchwała Nr 44/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice nieodpłatnej służebności przesyłu

Numer uchwały: 44
Numer sesji: VI
Rok: 2019

UCHWAŁA Nr VI/44/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszakowice nieodpłatnej służebności przesyłu.

Na podstawie. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506), Rada Gminy uchwala co następuje:§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu, na rzecz przedsiębiorstwa ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, na nieruchomościach oznaczonych numerami działek 58 i 97, położonych w miejscowości Krzycko Wielkie, będących własnością Gminy Włoszakowice, zapisanych w księdze wieczystej nr PO1L/00067753/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, Wydział Ksiąg Wieczystych.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice
Kazimierz Kurpisz

U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr VI/44/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 13 maja 2019 r.

Pismem z dnia 10 grudnia 2018r. przedsiębiorstwo ENEA Operator Sp. z o.o. zwróciło się do Wójta Gminy Włoszakowice, z prośbą o podjęcie czynności zmierzających do ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu pod projektowaną linię kablową SN 15 kV o długości 1739 mb. Ustanowienie służebności przesyłu umożliwi pobudowanie oraz prowadzenie prac eksploatacyjnych i modernizacyjnych wybudowanych urządzeń eksploatacyjnych.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506), do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad obciążania nieruchomości.Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06