OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy

Uchwała Nr VI/45/2019 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy

Numer uchwały: 45
Numer sesji: VI
Rok: 22019


UCHWAŁA Nr VI/45/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umów dzierżawy.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami ) w związku art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Włoszakowice na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy dotyczącej składników majątkowych Gminy Włoszakowice określonych w załączniku do niniejszej uchwały, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz
Załącznik
do uchwały nr VI/45/2019
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 13 maja 2019r.


Składniki majątkowe przeznaczone do wydzierżawienia:

1) nieruchomość gruntowa, położona w Boguszynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 40/6, o powierzchni 0,9467 ha, wykorzystywana jako boisko piłkarskie, boisko do koszykówki ulicznej, plac zabaw, zapisana w księdza wieczystej nr PO1L/00040996/0
2) część nieruchomości gruntowej zabudowanej (dwa pomieszczenia gospodarcze i część podwórza), położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 306, o powierzchni 22,68 m², zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00010466/7
3) część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w Bukówcu Górnym, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 700, o powierzchni 0,1014 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00010892/2
4) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Bukówcu Górnym, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 793, o powierzchni 0,3400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026955/7
5) nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 796/4, o powierzchni 0,3929 ha, wykorzystywana jako boisko i targowisko konne, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026955/7
6) nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 808/12, o powierzchni 2,3711 ha, wykorzystywana jako boisko i targowisko konne, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026955/7
7) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Charbielinie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1, o powierzchni 1,8800 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00051930/0
8) lokal użytkowy, położony w Charbielinie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 134/1, o powierzchni 69,44 m², wykorzystywany jako sala wiejska, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00051930/0
9) lokal mieszkalny, położony w Dominicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 49/29, o powierzchni 43,8 m², zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026071/6,
10) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 120, o powierzchni 0,9400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00043086/9
11) nieruchomość gruntowa, położona w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 139/1, o powierzchni 0,0330 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00007243/4
12) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 339/4, o powierzchni 0,3000 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00027195/8
13) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 74, o powierzchni 1,7500 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00027195/8
14) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczona numerami ewidencyjnymi działek: 105/8, 106/5, 107/1, 108/5, 109/1, o łącznej powierzchni 0,5245 ha, wykorzystywana jako parking, zapisana w księgach wieczystych nr: PO1L/00052958/9, PO1L/00052957/2, PO1L/00025304/2, PO1L/00052959/6, PO1L/00052968/2,
15) część nieruchomości gruntowej, położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczona numerem ewidencyjnym działki 984, o powierzchni 0,3099 ha, wraz z budynkami o powierzchni 35 m², wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00065907/1
16) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), oznaczona numerem ewidencyjnym działki 999/4, o powierzchni 0,7543 ha, wykorzystywana jako parking, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00025586/2
17) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Jezierzycach Kościelnych, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 217/5, o powierzchni 0,1900 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00036579/0
18) nieruchomość gruntowa, położona w Jezierzycach Kościelnych, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 256/2, o powierzchni 0,5170 ha, wykorzystywana jako boisko, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00030367/9
19) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Jezierzycach Kościelnych, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 327, o powierzchni 0,8100 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00036579/0
20) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Jezierzycach Kościelnych, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 328, o powierzchni 0,3800 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00030367/9
21) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Krzycku Wielkim, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 107/2, o powierzchni 6,3400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00046603/1
22) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Krzycku Wielkim, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 174/6, o powierzchni 0,2800 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00046603/1
23) lokal mieszkalny, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 351/8, o powierzchni 35,58 m², zapisany w księdze wieczystej nr PO1L/00026818/5
24) lokal mieszkalny, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 351/8, o powierzchni 80,52 m², zapisany w księdze wieczystej nr PO1L/00026818/5
25) lokal mieszkalny, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 351/8, o powierzchni 63,05 m², zapisany w księdze wieczystej nr PO1L/00026818/5
26) część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w Krzycku Wielkim, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 354/1, o powierzchni 0,1400 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026818/5
27) część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w Krzycku Wielkim, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 355/1, o powierzchni 0,5100 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026818/5
28) lokal użytkowy, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 435/10, o powierzchni 106,5 m², wykorzystywany jako ośrodek zdrowia, zapisany w księdze wieczystej nr PO1L/00026805/1
29) lokal użytkowy, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 435/10, o powierzchni 27,7 m², wykorzystywany jako gabinet stomatologiczny, zapisany w księdze wieczystej nr PO1L/00026805/1
30) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Krzycku Wielkim, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 520, o powierzchni 7,7100 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00046603/1
31) część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w Krzycku Wielkim, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 544/16, 544/18, 544/14, o łącznej powierzchni 3,9593 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00046603/1
32) lokal użytkowy, położony w Skarżyniu, oznaczony numerem ewidencyjnymi działek 7/1, 7/2 o powierzchni 371,3 m², wykorzystywany jako sala wiejska, zapisany w księdze wieczystej nr PO1L/00058413/9
33) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Sądzi, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 125/19, 125/20, 125/21, 125/22, 125/23 , o łącznej powierzchni 1,4300 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026801/3
34) część nieruchomości gruntowej, położonej w Sądzi, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 130, o powierzchni 0,2014 ha, wykorzystywana jako boisko, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00001034/4
35) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Sądzi, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 158, o powierzchni 1,4200 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00039857/4
36) część nieruchomości gruntowej, położonej w Sądzi, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 50, o powierzchni 0,1008 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00041058/0
37) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 114/3 o powierzchni 159,76 m², wykorzystywany jako muzeum, zapisany w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2
38) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 114/3 o powierzchni 21,99 m², wykorzystywany jako izba regionalna, zapisany w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2,
39) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 114/3 o powierzchni 181,4 m², wykorzystywany jako biura Gminnego Ośrodka Kultury, zapisany w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2,
40) nieruchomość gruntowa rolna, położona we Włoszakowicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 221/1, o powierzchni 1,4700 ha, zapisany w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2,
41) część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 221/11, o powierzchni 0,8250 ha, zapisany w księdze wieczystej nr PO1L/00030807/6,
42) część nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 411, o powierzchni 0,0018 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00044823/5
43) nieruchomość gruntowa rolna, położona we Włoszakowicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 53, o powierzchni 1,0400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00047900/0
44) lokal użytkowy, położony w Boszkowie - Letnisku (obręb Włoszakowice), oznaczony numerem ewidencyjnym działki 638/47 o powierzchni 346,89 m², wykorzystywany jako hangar i pomieszczenia gospodarcze, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024110/8
45) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice), oznaczona numerami ewidencyjnym działek 638/46 i 639/2, o łącznej powierzchni 0,0529 ha, wraz z lokalem użytkowym o powierzchni 42,35 m², zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00039490/3
46) część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 692/14, o powierzchni 0,4500 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2
47) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 693/8 o powierzchni 205,56 m², wykorzystywany jako biura, magazyny, gabinety rehabilitacji, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024110/8
48) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 693/8 o powierzchni 150 m², wykorzystywany jako sklep z artykułami rolnymi, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024110/8
49) nieruchomość gruntowa, położona we Włoszakowicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 1199/4, o powierzchni 19,3400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2
50) lokal mieszkalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 195/6 o powierzchni 66,4 m², zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026812/3
51) część nieruchomości gruntowej rolnej, położonej w Zbarzewie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 195/9, o powierzchni 1,4300 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026812/3
52) lokal mieszkalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 204/4 o powierzchni 77,0 m², zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026783/0
53) lokal mieszkalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 244/3 o powierzchni 20,31 m², zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030117/2
54) lokal mieszkalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 244/3 o powierzchni 30,9 m², zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030117/2
55) lokal mieszkalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 244/3 o powierzchni 28,8 m², zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030117/2
56) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Zbarzewie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 259/1, o powierzchni 1,0800 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00041706/8
57) nieruchomość gruntowa rolna w części wykorzystywana pod instalację telekomunikacyjną telefonii komórkowej, położona w Zbarzewie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 260, o powierzchni 1,0900 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00041706/8
58) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Zbarzewie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 458/6, o powierzchni 0,0923 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00024729/0
59) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 693/8 o powierzchni 484,51 m², wykorzystywany jako biura, sklep, magazyn, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024110/8
60) lokal użytkowy, położony w Bukówcu Górnym, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 501/4 o powierzchni 18,7 m², wykorzystywany jako centrala telefoniczna, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026813/0
61) część nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1122/3, o powierzchni 0,0027 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00034431/9
62) część nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1122/4, o powierzchni 0,0036 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00034431/9
63) nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/18, o powierzchni 0,0199 ha, wraz z domkiem rekreacyjnym o powierzchni 30 m², zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
64) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/19, o powierzchni 0,0197 ha, wraz z domkiem rekreacyjnym o powierzchni 30 m² wraz z domkiem rekreacyjnym o powierzchni 30 m², zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
65) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/20, o powierzchni 0,0335 ha, wraz z domkiem rekreacyjnym o powierzchni 30 m², zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
66) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/21, o powierzchni 0,0360 ha, wraz z domkiem rekreacyjnym o powierzchni 30 m² , zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
67) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/29, o powierzchni 0,1416 ha, wraz lokalami użytkowymi o powierzchni 478,79 m² zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
68) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/31, o powierzchni 0,0390 ha, wraz z budynkiem świetlicy o powierzchni 303,40 m², zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
69) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/33, o powierzchni 0,0300 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
70) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/34, o powierzchni 0,0309 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
71) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/35, o powierzchni 0,0290 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
72) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/36, o powierzchni 0,0300 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
73) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/37, o powierzchni 0,0305 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
74) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/38, o powierzchni 0,0288 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
75) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/39, o powierzchni 0,0272 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
76) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/40, o powierzchni 0,0280 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
77) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/41, o powierzchni 0,0280 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
78) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/42, o powierzchni 0,0324 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
79) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/45, o powierzchni 0,0373 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026701/6
80) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 163/32, o powierzchni 0,4406 ha, wykorzystywana jako boisko i kort tenisowy, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00052044/9
81) nieruchomość gruntowa, położona w Charbielinie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 146/1, o powierzchni 0,4818 ha, wykorzystywana jako boisko, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00052197/6
82) nieruchomość gruntowa, położona w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 225/1, o powierzchni 0,9900 ha, wykorzystywana jako boisko, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00023930/5
83) nieruchomość gruntowa, położona w Grotnikach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 747/1, o powierzchni 0,5000 ha, wykorzystywana jako boisko, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026102/3
84) nieruchomość gruntowa, położona w Zbarzewie, wykorzystywana jako boisko, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 184, o powierzchni 0,5100 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00024729/0
85) część nieruchomości gruntowej, położonej w Zbarzewie, wykorzystywanej jako plac zabaw, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 185, o powierzchni 0,0171 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00024729/0
86) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, wykorzystywana jako plaża, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 77, o powierzchni 1,1889 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00018539/6
87) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, wykorzystywana jako plaża, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 80, o powierzchni 1,1882 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026782/3
88) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb geodezyjny Włoszakowice), wykorzystywana jako plaża, wypożyczalnia sprzętu wodnego, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 647/18, o powierzchni 1,5324 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00000399/3
89) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb geodezyjny Grotniki), wykorzystywana jako plaża, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 103/16, o powierzchni 0,5255 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00012176/1
90) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), wykorzystywana jako plaża, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 316/16, o powierzchni 0,0110 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00010196/3
91) część nieruchomości gruntowej, położonej w Krzycku Wielkim,wykorzystywana jako plac zabaw, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 13/1, o powierzchni 0,0650 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00046603/1
92) nieruchomość gruntowa, położona w Dominicach, wykorzystywana jako boisko, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 49/27, o powierzchni 0,3067 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026071/6
93) część nieruchomości gruntowej, położonej w Grotnikach, wykorzystywana jako boisko, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 747/2, o powierzchni 0,3200 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026102/3
94) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki), wykorzystywana jako plaża, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 315/12, o powierzchni 0,0109 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00010196/3
95) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice), wykorzystywana jako plaża, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 647/11, o powierzchni 0,3851 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/000000399/3
96) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice), wykorzystywana jako plaża, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 647/12, o powierzchni 0,1868 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/000000399/3
97) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice), wykorzystywana jako plaża, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 647/21, o powierzchni 0,1134 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/000000399/3
98) nieruchomość gruntowa, położona w Boszkowie – Letnisku (obręb Włoszakowice), wykorzystywana jako plaża, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 647/24, o powierzchni 0,5716 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/0006404/5,
99) nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, wykorzystywana jako obiekty Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym, kort i boisko przy Wiejskim Domu Kultury oznaczona numerem ewidencyjnym działki 501/4, o powierzchni 1,7678 ha, wraz z lokalami użytkowymi o powierzchni 1426 m², zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026813/0,
100) nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, wykorzystywana jako obiekty Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 740/1, o powierzchni 0,1707 ha, wraz z lokalami użytkowymi o powierzchni 525 m², zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026799/5,
101) nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, wykorzystywana jako obiekty Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 740/2, o powierzchni 0,1007 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026799/5,
102) nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, wykorzystywana jako obiekty Szkoły Podstawowej w Bukówcu Górnym, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 740/3, o powierzchni 0,0942 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026799/5,
103) nieruchomość gruntowa, położona w Dłużynie, wykorzystywana jako obiekty Szkoły Podstawowej w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 515/3, o powierzchni 0,1905 ha, wraz z lokalami użytkowymi o powierzchni 979,37 m², zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00027195/8,
104) nieruchomość gruntowa, położona w Dłużynie, wykorzystywana jako obiekty Szkoły Podstawowej w Dłużynie, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 339/5, o powierzchni 0,8776 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00027195/8,
105) nieruchomość gruntowa, położona we Włoszakowicach, wykorzystywana jako obiekty Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 693/8, o powierzchni 0,5070 ha, wraz z lokalami użytkowymi o powierzchni 846,35 m², garażami o powierzchni 48 m², budynkami gospodarczymi o powierzchni 10,45 m², zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00024110/8,
106) część nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszakowicach, wykorzystywanej jako boisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 692/4, o powierzchni 0,0970 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2,
107) nieruchomość gruntowa, położona we Włoszakowicach, wykorzystywana jako obiekty Przedszkola Samorządowego nr 2 we Włoszakowicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 529/5, o powierzchni 0,1669 ha, wraz z lokalami użytkowymi o powierzchni 400 m², zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026102/3,
108) nieruchomość gruntowa, położona we Włoszakowicach, wykorzystywana jako obiekty Przedszkola Samorządowego nr 2 we Włoszakowicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 529/4, o powierzchni 0,0244 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026102/3,
109) nieruchomość gruntowa, położona w Bukówcu Górnym, wykorzystywana jako obiekty Przedszkola Samorządowego nr 2 we Włoszakowicach, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 704/4, o powierzchni 0,0940 ha, wraz z lokalami użytkowymi o powierzchni 313 m², zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00026814/7,
110) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 1199/4 o powierzchni 636 m², wykorzystywany jako pomieszczenia Przedszkola Samorządowego nr 2 we Włoszakowicach, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2,
111) lokal użytkowy, położony w Krzycku Wielkim, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 435/10 o powierzchni 318 m², wykorzystywany jako pomieszczenia Przedszkola Samorządowego nr 2 we Włoszakowicach, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00026805/1,
112) nieruchomość gruntowa, położona we Włoszakowicach, wykorzystywana jako plac zabaw, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 359/4, o powierzchni 0,1200 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00030807/6
113) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 692/12 o powierzchni 536,03 m², wykorzystywany jako pomieszczenia Środowiskowego Domu Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00038836/4,
114) część nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszakowicach, wykorzystywanej jako działka ogrodniczo – rekreacyjna Środowiskowego Domu Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 692/4, o powierzchni 0,0508 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2,
115) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 1199/4 o powierzchni 90 m², wykorzystywany jako biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2,
116) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 1199/4 o powierzchni 285,57 m², wykorzystywany jako pomieszczenia Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2,
117) nieruchomość gruntowa rolna, położona w Jezierzycach Kościelnych, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 312, o powierzchni 0,2500 ha, zapisana w księdze wieczystej nr PO1L/00030367/9,
118) lokal socjalny, położony w Zbarzewie, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 244/3 o powierzchni 15,3 m², zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00030117/2
119) część nieruchomości gruntowej, położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 692/12, o powierzchni 0,0010 ha, wykorzystywanej jako miejsce parkingowe, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00038836/4,
120) część nieruchomości gruntowej, położonej w Skarżyniu, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 7/2, o powierzchni 0,0400 ha, wykorzystywanej jako plac zabaw, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00058413/9,
121) część nieruchomości gruntowej, położonej w Charbielinie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 134/1, o powierzchni 0,0530 ha, wykorzystywanej jako plac zabaw, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00051930/0,
122) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 1199 o powierzchni 112,53 m², wykorzystywany jako siedziba Włoszakowickiego Bractwa Kurkowego im. Św. Huberta, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2,
123) lokal użytkowy, położony we Włoszakowicach, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 1199/4 o powierzchni 161,9 m², wykorzystywany jako pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/00024587/2

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06