OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi w drodze zamiany.

Uchwała Nr VI/48/2019 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi w drodze zamiany.

Numer uchwały: 48
Numer sesji: VI
Rok: 2019


UCHWAŁA Nr VI/48/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Sądzi w drodze zamiany.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 506) art. 15 ust. 1, art. 28 i art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1

Wyraża się zgodę na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej drogę, położonej w Sądzi, oznaczonej numerem działki 138/7 o powierzchni 0,0564 ha, zapisanej w KW PO1L/00041058/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych, w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiącej grunt orny kl. VI, łąkę kl. V, położonej w Sądzi, oznaczonej numerem działki 138/5 o powierzchni 0,0704 ha, zapisanej w księdze wieczystej numer PO1L/00067471/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3
Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06