OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 
Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr VI/51/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr VI/51/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Numer uchwały: 51
Numer sesji: VI
Rok: 2019

(opublikowano:  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 5198 z dnia 24 maja 2019 r.)

UCHWAŁA NR VI/51/2019
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 13 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
od dnia 1 września 2019 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszakowice, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych, na okres
od 1 września 2019 r.
2. Plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.


Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Kurpisz

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VIII (2018 - 2023)
Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: Mirosława Poloszyk-Miś
Opublikowany dnia: 2019-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2019-05-30
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06